Handelsbetingelser

 

Generelle oplysninger

 

Næstved Vinhandel v/ Lars Hvidesø Andersen

Sct. Jørgens Park 36

4700 Næstved

Mail: mail@naestved-vinhandel.dk

CVR: 34 02 71 53

 

 

Aldersgrænse:

Du skal være fyldt 18 år for at købe alkohol hos Næstved Vinhandel. Næstved Vinhandel er ikke forpligtet til at anmode om ID-/billedlegitimation, medmindre det måtte være åbenlyst, at alderskravet ikke er opfyldt. Kunden indestår herudover selv for, at alderskravet er opfyldt.

 

 

Betaling:

Du kan betale med diverse betalingskort herunder: Dankort, Visa og Mastercard. Vi tager ikke kortgebyrer.

 

Beløbet hæves først på dit kort, når varen afsendes.  Du kan også betale med MobilePay.

Alle priser er inkl. moms samt indeholder gældende afgifter. Priser over for erhvervsdrivende oplyses dog ekskl. moms. Der tages forbehold for udsolgte varer, tastefejl, årgangsændrin- ger, afgiftsændringer, trykfejl, udefrakommende forhold m.v., der har indflydelse på priser og levering herunder kursændringer.

 

Næstved Vinhandel er berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser fx ophævelse gælden- de, så snart betaling er udeblevet, eller anden misligholdelse af aftaleforholdet er indtrådt.

 

Såfremt betaling ikke finder sted trods påmindelse herom, er Næstved Vinhandel berettiget til at foretage dækningssalg ligesom du kan blive erstatningsansvarlig overfor Næstved Vin- handel for omkostninger afholdt forgæves i forbindelse med købet og/eller udgifter til dækningssalg.

 

Skulle det ske, at en del af de bestilte varer ikke Iængere er på lager, vil du blive kontaktet pr. telefon for at afklare, om du fortsat ønsker at få den resterende del af din ordre leveret (eksklusiv de udsolgte varer). Hvis vi ikke kan få kontakt til dig pr. telefon, vil du modtage en e-mail.

 

Vi gør opmærksom på, at Næstved Vinhandel ikke er erstatningsansvarlig for tab som følge af usædvanlige omstændigheder og som hindrer, fordyrer eller besværliggør aftalens opfyldelse, når disse ligger uden for Næstved Vinhandels kontrol og først er opstået efter aftalens indgåelse. Her tænkes bI.a. men ikke udelukkende på fx strejker, brand, krig, oprør, indre uroligheder, vejr- og naturkatastrofer, valuta restriktioner, offentlig beslaglæggelse, import og eksportforbud, afbrydelse af energiforsyning, væsentlige pris- eller afgiftsforhøjelser, produktions- og leveringsvanskeligheder, tekniske afbrydelser eller forstyrrelser/problemer på Næstved Vinhandels server eller services, tekniske afbrydelser eller forstyrrelser/problemer på offentlige myndigheders servere eller services eller andre situationer som ikke kan

bebrejdes Næstved  Vinhandel. Ovenstående gør sig også gældende såfremt en af ovenstående situationer indtræder hos en af Næstved Vinhandels underleverandører.

 

Ved manglende betaling eller betaling efter forfaldsdagen, er Næstved Vinhandel berettiget til at opkræve renter i overensstemmelse med renteloven frem til betalingstidspunktet.

 

 

 

I forbrugerforhold kan Næstved Vinhandel beregne den af nationalbanken fastsatte udlåns- rente med tillæg af 8 procent 30 dage fra fakturadatoen angivet på fakturaen.

 

Der vil ligeledes i forbrugerforhold kunne opkræves rykkergebyr på kr. 100,00 i overens- stemmelse med rentelovens bestemmelser herom.

 

I erhvervsforhold kan Næstved Vinhandel beregne en rente på 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen angivet på fakturaen.

Der vil ligeledes i erhvervsforhold kunne opkræves rykkergebyr på kr. 100,00 samt kompen- sationsbeløb på kr. 310,00 i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser herom.

 

 

Fragt:

Vi tilbyder levering til erhvervsadresser, pakkeshops eller hjemmelevering med Postnord og GLS. Det er også muligt at bestille internationale pakker til levering på privatadresser.

 

Vi bestræber os på at sende ordre inden for 1-2 hverdage, men gerne hurtigere. Leveringstiden på internationale pakker kan varier.

 

Vi tilbyder fri fragt, ved køb over 1.000 kr. for bestillinger til levering i Danmark.

 

Udskydelse af det planlagte leveringstidspunkt i erhvervsforhold kan ikke betragtes Som misligholdelse, som berettiger dig til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor Næstved Vinhandel.

 

Hvis faktureringsadressen ikke er den samme som leveringsadressen, er det vigtigt, at du gør opmærksom på dette, når du afgiver din ordre. I modsat laid vil den samme adresse blive lagt til grund. Næstved Vinhandel er ikke ansvarlig for krav som måtte opstå som et resultat af ukorrekt eller ufuldstændig information, som er fremskaffet af andre end Næstved Vin- handel.

 

Ved levering skal du kvittere for modtagelsen af varen, det er derfor vigtigt, at der er nogen til at tage imod, når din ordre bliver leveret.

 

Levering sker til hoveddør i gadeplan.

I tilfælde hvor ovenstående betingelser ikke er opfyldt, eller det på anden måde som ikke kan tilskrives Næstved Vinhandel, er fysisk umuligt at levere varen er Næstved Vinhandel berettiget til at opkræve de fulde leveringsomkostninger.

 

Du har desuden mulighed for at afhente din ordre i vores butik.

 

 

Fortrydelsesret:

Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.  
 
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare. Hvis du har bestilt flere forskellige varer i én ordre, men de leveres enkeltvist, løber fristen fra den dag, hvor du modtager den sidste vare.
 
Fristen indebærer, at du har 14 dage fra modtagelsen til at give os besked om, at du vil fortryde dit køb. Du kan sende en mail til mail@naestved-vinhandel.dk eller benytte standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i handelsbetingelserne.


Du kan ikke fortryde købet ved at nægte at modtage varen uden samtidig at give os besked.

 

 

Fortrydelse af en del af købet:

Hvis du har købt flere varer hos os, har du mulighed for at sende én eller flere varer retur, selvom de er købt i én ordre.


Bemærk, at du ikke får fragtomkostningerne retur, hvis du fortryder en del af dit køb.


Bemærk, at du kun kan få en del af fragtomkostningerne tilbage.

 

 

Returnering:
Når du har givet os besked om, at du vil fortryde dit køb, har du 14 dage til at sende varen tilbage til os.
Du skal selv betale for at pakken returneres, og det er dig, der hæfter, hvis der opstår en skade under transporten.


 
Varens stand, når du sender den retur:
Hvis varen har mistet værdi, og det skyldes at du har brugt den på en anden måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer, kan du kun få en del af købsbeløbet tilbage. Beløbet du kan få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi, og i visse tilfælde kan det betyde, at du kun kan få fragtomkostningerne tilbage.


Vi anbefaler, at du sender varen retur i den originale emballage.
Hvis den originale emballage mangler, kan det muligvis medføre en værdiforringelse af varen.
 


Tilbagebetaling af købsbeløbet:
Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage. Hvis varen er værdiforringet, fratrækker vi det beløb, du hæfter for.

Vi refunderer alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (det gælder dog ikke ekstra leveringsomkostninger i de tilfælde, hvor du har valgt en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din besked om, at du vil fortryde aftalen.
Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet.
 
Vi kan tilbageholde betalingen indtil vi har modtaget varen, med mindre du sender os dokumentation for at have returneret den.

 

 

Varen sendes til:
Sct. Jørgens Park 70

4700 Næstved
 
Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen.


Du kan også fortryde købet ved at give os besked og aflevere den personligt på ovenstående adresse.

 

 

Reklamationsret:

Når du handler hos os som forbruger, gælder købelovens regler for varekøb.
Det betyder, at du har reklamationsret i 24 måneder.
Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.
 
Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Husk også at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.  

Reklamationer skal ske ved direkte skriftlig henvendelse til Næstved Vinhandel med beskri- velse af problemet.

 

Er din reklamation berettiget tilbagebetaler Næstved Vinhandel købesummen mod forevis- ning af kvittering.

 

Næstved Vinhandels erstatningsansvar ved opfyldelse eller manglende opfyldelse af aftalen er begrænset til direkte skader/tab og er begrænset til det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsager skaden/tabet. Dette gælder uanset årsagen til tabet/skaden og uanset kravets art.

 

Næstved Vinhandel hæfter for et evt. produktansvar i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler om produktansvar. Såfremt tredjemand gør produktansvar gældende over- for dig skal du straks kontakte Næstved Vinhandel.

 

Næstved Vinhandel er ikke i nogen sammenhæng erstatningsansvarlig for evt. tabt fortjene- ste, tabt avance, tabte besparelser, tab af goodwill, tab af data eller andre indirekte tab.

 

Næstved Vinhandel er heller ikke ansvarlig for lignende tab, der skyldes manglende mulig- hed for anvendelse af det købte produkt.

 

Varen sendes til:


Sct. Jørgens Park 70

4700 Næstved
 
Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen.
Når du returnerer varen, bedes du vedlægge en detaljeret beskrivelse af problemet.  
 

 

Persondatapolitik:

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:
Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse.
 
Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.  

Personoplysningerne registreres hos Næstved Vinhandel og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.  
Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.  
Den dataansvarlige på www.naestved-vinhandel.dk er Smartweb.dk.


Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: mail@naestved-vinhandel.dk

 

 

Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte:

mail@naestved-vinhandel.dk

 Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk


Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr


 

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 18-02-2022

 

 

 

Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

 

Hent fortydelsesformular